Zarabiaj 800 € netto/m-c ucząc się zawodu w Niemczech – „Główka pracuje” w pigułce

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego programu edukacyjnego.

 

CZY PROGRAM JEST TYLKO DLA OSÓB BARDZO MŁODYCH?

Nie. Program skierowany jest zarówno do osób, które niedawno skończyły szkołę, jak i tych już pracujących, które chcą się przekwalifikować i zdobyć niemieckie kwalifikacje.

Pracodawcy szukają głównie osób od 18 do 30 r.ż. Powyżej tego wieku:

  • (do 35 r.ż.) można uczyć się w zawodzie technolog żywności w przetwórstwie mięsny w firmie Kaufland
  • (do 40 r.ż.) w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka w klinice Asklepios lub Ameos.

 

JAKIE JEST WYNAGRODZENIE ZA NAUKĘ?

Osoby, które rozpoczną naukę w Niemczech (duale Ausbildung) co miesiąc otrzymują wynagrodzenie uczniowskie. Kwoty podane w ofertach nauki w naszej zakładce Pracodawcy, są kwotami brutto. Natomiast istnieje możliwość otrzymania dodatkowej zapomogi z Urzędu Pracy, która wyrówna każde wynagrodzenie do 800 € netto/m-c.

 

CO Z UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM?
Od momentu podpisania umowy o naukę i pracę uczestnik programu jest włączony w niemiecki system ubezpieczeń. Musi on wybrać kasę chorych, a firma odlicza z wynagrodzenia składki na poczet ubezpieczenia.

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NAUKA?
W zależności od zawodu – w sierpniu lub wrześniu 2018 roku.

 

W JAKICH MIEJSCOWOŚCIACH MOŻNA ROZPOCZĄĆ NAUKĘ?

Nasi pracodawcy są z obszaru przygranicznego, głównie Mecklemburg Vorpommern, ale nie tylko. Pełna mapka znajduje się tu: http://bit.ly/mapa-pracodawcow-glowka-pracuje

Informacje, gdzie znajdują się szkoły można sprawdzić w poszczególnych ofertach nauki, w zakładce Pracodawcy.

 

ILE TRWA NAUKA

Nauka trwa 3 lata. W tym czasie uczniowie w szkole spędzają jedynie ok. 30% czasu. Resztę zajmują praktyki w zakładzie pracy. Harmonogram zajęć to na przykład: 2-3 tygodnie nauki teorii w szkole, a następnie kilka tygodni w firmie – gdzie wiedza teoretyczna przekuwana jest w praktykę. Dzięki temu kończąc naukę każdy z uczniów może pochwalić się doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia w szkole odbywają się przeważnie od 8-16, a praktyki w firmie w takich godzinach, w jakich firma pracuje. Na przykład w przypadku klinik uczniowie już po kilku miesiącach mają zmiany popołudniowe, a od drugiego roku także „nocki”.

W trakcie nauki przeprowadzane są dwa egzaminy: połówkowy po 1,5 roku i końcowy. Są to egzaminy państwowe teoretyczne i praktyczne, po zdaniu których otrzymuje się potwierdzenie kwalifikacji zgodnych z niemiecką normą edukacyjną.

 

Nauka odbywa się w ramach tzw. duale Ausbildung, czyli kształcenia dualnego. W tym systemie nacisk kładzie się na praktykę – dlatego za przebieg nauki zawodu odpowiada firma, a nie szkoła.

Choć kształcenie dualne pozwala zdobyć zawód, to niemieckiego systemu edukacyjnego nie należy porównywać do znanych w Polsce zasadniczych szkół zawodowych. Nauka w tym systemie nie zamyka drogi do studiowania na uczelni wyższej w Niemczech i pozwala na zdobycie zawodu w profesjach wymagających w Polsce wyższego wykształcenia.

 

CO Z ZAKWATEROWANIEM?

Zakwaterowanie każdy uczestnik organizuje sobie sam.

Najczęściej uczestnicy wynajmują mieszkanie w miejscowości, gdzie znajduje się firma albo dojeżdżają, np. ze Szczecina (jeśli firma nie jest zbyt oddalona). Przy wyszukiwaniu mieszkań czasami pomagają pracodawcy – ale nie jest to regułą.

Podczas nauki teorii (w szkole) uczniowie od poniedziałku do piątku mieszkają w internacie (w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła), a na weekend wracają do mieszkania w Niemczech lub do Polski. Natomiast jeśli szkoła nie jest daleko, to dojeżdżają do niej codziennie we własnym zakresie.

 

JAK UZYSKAĆ ZWROT 1000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Znajomość języka niemieckiego na koniec maja 2018 roku musi być minimum na poziomie B1.

Chcąc ułatwić kandydatom decyzję o udziale w programie i zachęcić ich do intensywnej nauki języka oferujemy zwrot poniesionych kosztów.

Aby otrzymać zwrot kosztów* nauki języka trzeba:

1. Zgłosić się do programu „Główka pracuje”
2. Przejść pozytywnie pierwszą rozmowę kwalifikacyjną
3. Rozpocząć kurs języka niemieckiego lub indywidualne lekcje (w swoim mieście; na wybranym poziomie, odpowiednim do swoich  potrzeb językowych)
4. Przejść pozytywnie drugą rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim, gdzie sprawdzane będą umiejętności językowe (koniec maja / początek czerwca)
5. Podpisać „Umowę o naukę i pracę” z pracodawcą
6. Rozpocząć Ausbildung

* do 1000 € na podstawie rachunków za naukę

 

KIEDY DOSTANĘ ZWROT 1000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Zwrot za naukę języka niemieckiego we własnym zakresie uczeń otrzyma na swoje konto bankowe w pierwszym tygodniu rozpoczęcia  Ausbildungu – pod warunkiem przedłożenia przez niego rachunków potwierdzających udział w kursie językowym do 1 lipca 2018 r (w szczególnych przypadkach data będzie ustalana indywidualnie).

 

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?
Aby rozpocząć naukę zawodu w przyszłym roku należy:

  1. Wybrać z zakładki Pracodawcy interesujące oferty nauki
  2. Do 30.11.2017 wysłać zgłoszenie
  3. Przejść pozytywnie 2 rozmowy kwalifikacyjne (na koniec tego roku i w maju 2018).

Tylko tyle i aż tyle. 🙂

 

CZY JESTEŚCIE AGENCJĄ PRACY?

Nie. „Główka pracuje” to program Urzędu Pracy w Pasewalku, w Niemczech. Dla wygody kandydatów Urząd zdecydował się otworzyć dodatkowo biuro programu w Szczecinie.
INNE PYTANIA?

Jeśli macie inne pytania dotyczące naszego programu – zachęcamy do sprawdzenia zakładki „Baza wiedzy”, gdzie szczegółowo opisujemy program oraz do kontaktu:
kamila@expr.pl lub 91 829 76 94 (od godz. 10-16)