Odpowiedzi na najczęstsze pytania o duale Ausbildung dla Polaków [aktualizacja 10-12-2018]

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego programu edukacyjnego i możliwości skorzystania z duale Ausbildung przez Polaków.

 

NA CZYM POLEGA PROGRAM „GŁÓWKA PRACUJE”?

Program edukacyjny „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen” jest inicjatywą niemieckiego urzędu pracy w Pasewalku. Od 2012, każdego roku średnio 20 osób rozpoczyna dzięki nam kształcenie dualne w Niemczech.
Udział w programie jest bezpłatny.


CO TO JEST DUALE AUSBILUNG? 

Nauka odbywa się w ramach tzw. duale Ausbildung, czyli kształcenia dualnego. W tym systemie nacisk kładzie się na praktykę – dlatego za przebieg nauki zawodu odpowiada firma, a nie szkoła.

Choć kształcenie dualne pozwala zdobyć zawód, to niemieckiego systemu edukacyjnego nie należy porównywać do znanych w Polsce zasadniczych szkół zawodowych. Duale Ausbildung nie zamyka drogi do studiowania na uczelni wyższej w Niemczech. Pozwala też na zdobycie zawodu w profesjach wymagających w Polsce wyższego wykształcenia (np. pielęgniarka, pracownik administracji publicznej itd.).

Uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe uznawane niemal w całej Europie.
Prawa i przepisy oświatowe regulowane są centralnie przez Izbę Przemysłowo-Handlową

 

• Niem. duale Ausbilgung to NIE to samo co polska „zawodówka”.
• Pozwala na dalszą naukę, np. na studiach wyższych.
• Teorię łączy z praktyką – uczeń zdobywa doświadczenie w firmie i zarabia już w trakcie nauki.
• Absolwent zostaje cenionym fachowcem.
• Dalsza nauka jest opcją, a nie koniecznością.

 

CZY KONIECZNA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Tak. Oferujemy naukę w niemieckiej szkole, więc znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (min. B1) jest konieczna, aby poradzić sobie na zajęciach, rozumieć nauczycieli itd.

W ramach programu nie pomagamy w nauce języka niemieckiego, ale zwracamy koszty np. kursu w szkole językowej czy korepetycji – do 1000 euro.
Więcej o zwrocie kosztów nauki języka niemieckiego: http://glowka-pracuje-blog.eu/ucz-sie-zawodu-w-niemczech-i-otrzymaj-do-1000-euro-zwrotu-za-nauke-jezyka/

 

W JAKICH ZAWODACH MOŻNA ZDOBYĆ KWALIFIKACJE?

Nasi pracodawcy oferują naukę zawodu w takich branżach jak: handel, logistyka, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, budownictwo, technika, medycyna, administracja czy bankowość.

Aktualne oferty nauki na następny rok znajdziesz zawsze we wrześniu na naszym profilu na Facebooku oraz zakładce Oferty nauki na tej stronie (np. we wrześniu 218 r. znajdziesz oferty nauki na wrzesień 2019 r. Niżej przeczytasz dlaczego rekrutacja rozpoczyna się z rocznym wyprzedzeniem).

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NAUKA?

W zależności od zawodu – w sierpniu lub wrześniu 2019 roku.

 

W JAKICH MIEJSCOWOŚCIACH MOŻNA ROZPOCZĄĆ NAUKĘ?

Nasi pracodawcy są ze wschodu Niemiec. Głównie obszaru przygranicznego na terenie Mecklemburg Vorpommern, ale nie tylko.

Pełna mapka znajduje się tu: http://bit.ly/mapa-pracodawcow-glowka-pracuje

Jeśli szukacie Ausbildungu w konkretnej miejscowości lub landzie wystarczy kliknąć na ikonkę w interesującej Was lokalizacji. Wówczas wyświetli się nazwa firmy i podstawowe informacje dotyczące oferty nauki. Natomiast szczegóły ofert  i informacje gdzie znajduje się szkoła znajdziecie w zakładce Oferty nauki.

Jeśli na mapie nie zaznaczono danej lokalizacji, to oznacza, że nie mamy tam ofert.

 

ILE TRWA NAUKA?

Nauka trwa 3 lata (wyjątkiem jest zawód Elektronik Technik Inżynierii Przemysłowej w firmie E.dis – 3,5 roku).

W tym czasie, uczniowie w szkole spędzają ok. 30% czasu. Resztę zajmują praktyki w zakładzie pracy. Harmonogram zajęć to na przykład: 2-3 tygodnie nauki teorii w szkole, a następnie kilka tygodni w firmie. Tam wiedza teoretyczna przekuwana jest w praktykę. Dzięki takiemu systemowi nauki kończąc naukę każdy z uczniów może pochwalić się doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia w szkole odbywają się przeważnie w godzinach 8-16. Praktyki odbywają się w takich godzinach, w jakich działa firma. Jeśli w firmie pracuje się zmianowo, to uczniowie mają planowane również zmiany popołudniowe i weekendy.

W trakcie nauki przeprowadzane są dwa główne egzaminy: połówkowy po 1,5 roku i końcowy. Są to egzaminy państwowe teoretyczne i praktyczne. Po ich zdaniu otrzymuje się potwierdzenie kwalifikacji zgodnych z niemiecką normą edukacyjną.

 

JAKIE JEST WYNAGRODZENIE ZA NAUKĘ?

Osoby, które rozpoczną naukę w Niemczech (duale Ausbildung) co miesiąc otrzymują wynagrodzenie uczniowskie (ok. 800€) i są włączeni w system ubezpieczeń społecznych. Kwoty podane w ofertach nauki są kwotami brutto.

Istnieje też możliwość otrzymania dodatkowej zapomogi z Urzędu Pracy, która wyrówna wynagrodzenie do 800 € netto/m-c.

 

CO Z UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM?

Od momentu podpisania umowy o naukę i pracę uczestnik programu jest włączony w niemiecki system ubezpieczeń. Uczeń musi wybrać kasę chorych, a firma odlicza z wynagrodzenia składki na poczet ubezpieczenia.

 

CO Z ZAKWATEROWANIEM?

Zakwaterowanie każdy uczestnik organizuje sobie sam.

Najczęściej uczestnicy wynajmują mieszkanie w miejscowości, gdzie znajduje się firma. Czasem dojeżdżają z polskich miejscowości przygranicznych, np. ze Szczecina (jeśli firma nie jest zbyt oddalona).

Przy wyszukiwaniu mieszkań czasami pomagają pracodawcy – ale nie jest to regułą.

Podczas nauki teorii (w szkole) uczniowie od poniedziałku do piątku mieszkają w internacie (w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła), a na weekend wracają do mieszkania w Niemczech lub do Polski. Natomiast jeśli szkoła nie jest daleko, to dojeżdżają do niej codziennie we własnym zakresie.

 

JAK UZYSKAĆ ZWROT 1 000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki zawodu, we wrześniu (a najlepiej już na koniec maja) musi być minimum na poziomie B1.

Aby ułatwić kandydatom decyzję o udziale w programie i zachęcić ich do intensywnej nauki języka oferujemy zwrot poniesionych kosztów*.

Żeby otrzymać zwrot kosztów nauki języka trzeba:

1. Zgłosić się do programu „Główka pracuje”
2. Przejść pozytywnie pierwszą rozmowę kwalifikacyjną
3. Rozpocząć kurs języka niemieckiego lub indywidualne lekcje (w swoim mieście; na wybranym poziomie, odpowiednim do swoich  potrzeb językowych)
4. Przejść pozytywnie drugą rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim, gdzie sprawdzane będą umiejętności językowe (koniec maja / początek czerwca)
5. Podpisać „Umowę o naukę i pracę” z pracodawcą
6. Rozpocząć Ausbildung

* zwrot kosztów nauki do 1 000 € na podstawie rachunków

 

KIEDY DOSTANĘ ZWROT 1 000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Zwrot za naukę języka niemieckiego we własnym zakresie uczeń otrzyma na swoje konto bankowe po rozpoczęciu Ausbildungu. Ze względu na różne procedury w firmach zwrot może nastąpić od kilku do kilkunastu tygodni po rozpoczęciu nauki w Niemczech.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest przedstawienie rachunków potwierdzających udział w kursie językowym.

 

CZY PROGRAM JEST TYLKO DLA OSÓB BARDZO MŁODYCH?

Nie. Program „Główka pracuje” skierowany jest zarówno do osób, które niedawno skończyły szkołę, jak i tych już pracujących.

Bez względu na to, czy chcesz kontynuować naukę, czy chcesz się przekwalifikować i zdobyć niemieckie kwalifikacje nasz program jest dla Ciebie.

Pracodawcy szukają głównie osób od 18 do 35 r.ż. Powyżej tego wieku (do 40 r.ż.) można uczyć się w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka w klinice Asklepios lub Ameos.

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

• wiek: od 18-40 lat
• język niemiecki przed rozpoczęciem nauki zawodu: min. komunikatywny (B1)
• matura i/lub dobre oceny ze szkoły średniej
• każda firma oferując naukę zawodu ma również dodatkowo swoje wymagania – znajdziesz je zawsze w konkretnej ofercie nauki, w części wymagania. Przejdź do ofert nauki.

Mile widziane jest prawo jazdy, gdyż ułatwia przemieszczanie się między szkołą (gdzie uczniowie uczą się teorii), a zakładem pracy (gdzie uczniowie uczą się praktyki). Miejsca te często znajdują się w różnych miejscowościach i dzielą je duże odległości – nawet do kilkuset kilometrów. Z kolei komunikacja publiczna w małych miastach rzadko jest dobrze rozwinięta, co utrudnia dojazd publicznymi środkami transportu. Dlatego zalecamy, aby przed rozpoczęciem nauki zawodu (duale Ausbildung)zadbać o prawo jazdy i najlepiej własny samochód.

 

KTO DECYDUJE O UCZESTNICTWIE W PROGRAMIE?

Aplikacje kandydatów otrzymują pracodawcy, którzy decydują kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Udane przejście dwóch etapów rozmów kwalifikacyjnych jest gwarancją udziału w programie.


JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Aby rozpocząć naukę zawodu we wrześniu 2019 roku należy:

 1. Wybrać z zakładki Oferty nauki interesujące oferty nauki (aktualne oferty nauki są dostępne na stronie od września)
 2. Jak najszybciej wysłać zgłoszenie
 3. Przejść pozytywnie 2 rozmowy kwalifikacyjne (pierwszą z tłumaczem i drugą w języku niemieckim – wiosna 2019).

Tylko tyle i aż tyle. 🙂

 

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z PROGRAMU?

• Niemieckie oferty nauki
• Możliwość zrefinansowania kursu językowego do 1000 €
• Pomoc w kontaktach z niemieckimi firmami
• Wsparcie przy pierwszych formalnościach
• Wynagrodzenie dla ucznia: ok. 800 €/m-c
• Niemieckie ubezpieczenie społeczne
• Legalną i bezpieczną naukę oraz pracę

 

DLACZEGO NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ AŻ ROK WCZEŚNIEJ?

Powodów jest kilka: przede wszystkim dzięki temu masz czas na naukę języka niemieckiego do poziomu komunikatywnego (B1).

Poza tym w październiku/listopadzie odbywa się przeważnie pierwsza rozmowa kwalifikacyjna (z tłumaczem). Jej celem jest poznać kandydata, jego motywacje do nauki w Niemczech oraz dotychczasowe doświadczenie.

W marcu/kwietniu podczas drugiej, decydującej rozmowy sprawdzana jest już znajomość języka.

Kolejne miesiące to czas na dalszą, samodzielną naukę słownictwa (teraz już głównie branżowego), aby w nowym roku szkolnym bez problemu komunikować się z nauczycielami, uczniami, sąsiadami…

Miesiące wakacyjne, to również moment, gdy uczniowie szukają mieszkania i załatwiają niezbędne formalności (numer podatkowy, kasa chorych, konto w banku itd.). Jak widzisz czasu na przygotowanie się wcale nie ma tak wiele.

Harmonogram programu możesz sprawdzić tu: HARMONOGRAM PROGRAMU 2018-2019

 

JAK WYGLĄDA UMOWA O KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W NIEMCZECH?

Wzór umowy o kształcenie zawodowe (duale Ausbildung) znajdziesz pod tym linkiem: klik.

 

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Samo przystąpienie do programu Główka pracuje jest bezpłatne, ale od momentu rozpoczęcia współpracy wiąże się z kosztami: 

 1. Koszty ponoszone przez ucznia przed podpisaniem umowy z pracodawcą to dojazdy na rozmowy rekrutacyjne w Niemczech.
 2. Koszty ucznia po podpisaniu umowy z pracodawcą to:
  pełne koszty utrzymania (kaucja za mieszkanie, czynsz i opłaty za mieszkanie/internat, wyposażenie mieszkania itp.)
  wyżywienie
  dojazd do szkoły zawodowej
  ubranie robocze
  zakup podręczników (częściowo).

 

CZY JESTEŚCIE AGENCJĄ PRACY?

Nie. „Główka pracuje” to program niemieckiego Urzędu Pracy w Pasewalku.

Dla wygody kandydatów Urząd zdecydował się otworzyć dodatkowo biuro programu w Szczecinie.

 

INNE PYTANIA?

Jeśli macie inne pytania dotyczące naszego programu – zachęcamy do sprawdzenia zakładki „Baza wiedzy”, gdzie szczegółowo opisujemy program

Zawsze można się też z nami skontaktować:
mailowo: kamila@expr.pl lub telefonicznie: 91 829 76 94 (od godz. 10-16)