Odpowiedzi na pytania o duale Ausbildung dla Polaków

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego programu edukacyjnego i możliwości skorzystania z duale Ausbildung przez Polaków.

 

CZY PROGRAM JEST TYLKO DLA OSÓB BARDZO MŁODYCH?

Nie. Program „Główka pracuje” skierowany jest zarówno do osób, które niedawno skończyły szkołę, jak i tych już pracujących.

Bez względu na to, czy chcesz kontynuować naukę, czy chcesz się przekwalifikować i zdobyć niemieckie kwalifikacje nasz program jest dla Ciebie.

 

Pracodawcy szukają głównie osób od 18 do 30 r.ż. Powyżej tego wieku:

  • (do 35 r.ż.) można uczyć się w zawodzie technolog żywności w przetwórstwie mięsny w firmie Kaufland
  • (do 40 r.ż.) w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka w klinice Asklepios lub Ameos.

 

JAKIE JEST WYNAGRODZENIE ZA NAUKĘ?

Osoby, które rozpoczną naukę w Niemczech (duale Ausbildung) co miesiąc otrzymują wynagrodzenie uczniowskie. Kwoty podane w ofertach nauki w naszej zakładce Pracodawcy, są kwotami brutto.

Istnieje też możliwość otrzymania dodatkowej zapomogi z Urzędu Pracy, która wyrówna każde wynagrodzenie do 800 € netto/m-c.

 

CO Z UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM?

Od momentu podpisania umowy o naukę i pracę uczestnik programu jest włączony w niemiecki system ubezpieczeń. Uczeń musi wybrać kasę chorych, a firma odlicza z wynagrodzenia składki na poczet ubezpieczenia.

 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NAUKA?

W zależności od zawodu – w sierpniu lub wrześniu 2018 roku.

 

W JAKICH MIEJSCOWOŚCIACH MOŻNA ROZPOCZĄĆ NAUKĘ?

Nasi pracodawcy są ze wschodu Niemiec. Głównie obszaru przygranicznego na terenie Mecklemburg Vorpommern, ale nie tylko.

Pełna mapka znajduje się tu: http://bit.ly/mapa-pracodawcow-glowka-pracuje

Informacje, gdzie znajdują się szkoły można sprawdzić w poszczególnych ofertach nauki, w zakładce Pracodawcy.

 

ILE TRWA NAUKA

Nauka trwa 3 lata.

W tym czasie, uczniowie w szkole spędzają ok. 30% czasu. Resztę zajmują praktyki w zakładzie pracy. Harmonogram zajęć to na przykład: 2-3 tygodnie nauki teorii w szkole, a następnie kilka tygodni w firmie. Tam wiedza teoretyczna przekuwana jest w praktykę. Dzięki takiemu systemowi nauki kończąc naukę każdy z uczniów może pochwalić się doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia w szkole odbywają się przeważnie w godzinach 8-16. Praktyki odbywają się w takich godzinach, w jakich działa firma. Jeśli w firmie pracuje się zmianowo, to uczniowie mają planowane również zmiany popołudniowe i weekendy.

W trakcie nauki przeprowadzane są dwa główne egzaminy: połówkowy po 1,5 roku i końcowy. Są to egzaminy państwowe teoretyczne i praktyczne. Po ich zdaniu otrzymuje się potwierdzenie kwalifikacji zgodnych z niemiecką normą edukacyjną.

 

Nauka odbywa się w ramach tzw. duale Ausbildung, czyli kształcenia dualnego. W tym systemie nacisk kładzie się na praktykę – dlatego za przebieg nauki zawodu odpowiada firma, a nie szkoła.

Choć kształcenie dualne pozwala zdobyć zawód, to niemieckiego systemu edukacyjnego nie należy porównywać do znanych w Polsce zasadniczych szkół zawodowych. Duale Ausbildung nie zamyka drogi do studiowania na uczelni wyższej w Niemczech i pozwala na zdobycie zawodu w profesjach wymagających w Polsce wyższego wykształcenia (np. pielęgniarka, pracownik administracji publicznej itd.).

 

CO Z ZAKWATEROWANIEM?

Zakwaterowanie każdy uczestnik organizuje sobie sam.

Najczęściej uczestnicy wynajmują mieszkanie w miejscowości, gdzie znajduje się firma. Czasem dojeżdżają z polskich miejscowości przygranicznych, np. ze Szczecina (jeśli firma nie jest zbyt oddalona).

Przy wyszukiwaniu mieszkań czasami pomagają pracodawcy – ale nie jest to regułą.

Podczas nauki teorii (w szkole) uczniowie od poniedziałku do piątku mieszkają w internacie (w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła), a na weekend wracają do mieszkania w Niemczech lub do Polski. Natomiast jeśli szkoła nie jest daleko, to dojeżdżają do niej codziennie we własnym zakresie.

 

JAK UZYSKAĆ ZWROT 1 000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki w szkole, we wrześniu (a najlepiej już na koniec maja) musi być minimum na poziomie B1.

Chcąc ułatwić kandydatom decyzję o udziale w programie i zachęcić ich do intensywnej nauki języka oferujemy zwrot poniesionych kosztów.

Aby otrzymać zwrot kosztów* nauki języka trzeba:

1. Zgłosić się do programu „Główka pracuje”
2. Przejść pozytywnie pierwszą rozmowę kwalifikacyjną
3. Rozpocząć kurs języka niemieckiego lub indywidualne lekcje (w swoim mieście; na wybranym poziomie, odpowiednim do swoich  potrzeb językowych)
4. Przejść pozytywnie drugą rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim, gdzie sprawdzane będą umiejętności językowe (koniec maja / początek czerwca)
5. Podpisać „Umowę o naukę i pracę” z pracodawcą
6. Rozpocząć Ausbildung

* zwrot kosztów nauki do 1000 € na podstawie rachunków

 

KIEDY DOSTANĘ ZWROT 1 000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Zwrot za naukę języka niemieckiego we własnym zakresie uczeń otrzyma na swoje konto bankowe w pierwszych tygodniach rozpoczęcia Ausbildungu.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest przedstawienie rachunków potwierdzających udział w kursie językowym.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Aby rozpocząć naukę zawodu we wrześniu 2019 roku należy:

  1. Wybrać z zakładki Pracodawcy interesujące oferty nauki (aktualne oferty nauki będą na stronie od września 2018 r.)
  2. Jak najszybciej wysłać zgłoszenie
  3. Przejść pozytywnie 2 rozmowy kwalifikacyjne (pierwszą z tłumaczem i drugą w języku niemieckim – luty/marzec 2019).

Tylko tyle i aż tyle. 🙂

 

CZY JESTEŚCIE AGENCJĄ PRACY?

Nie. „Główka pracuje” to program Urzędu Pracy w Pasewalku, w Niemczech.
Dla wygody kandydatów Urząd zdecydował się otworzyć dodatkowo biuro programu w Szczecinie.

INNE PYTANIA?

Jeśli macie inne pytania dotyczące naszego programu – zachęcamy do sprawdzenia zakładki „Baza wiedzy”, gdzie szczegółowo opisujemy program

Zawsze można się też z nami skontaktować:
mailowo: kamila@expr.pl lub telefonicznie: 91 829 76 94 (od godz. 10-16)