Odpowiedzi na najczęstsze pytania o duale Ausbildung dla Polaków [aktualizacja 16-09-2019]

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego programu edukacyjnego i możliwości skorzystania z duale Ausbildung przez Polaków.

NA CZYM POLEGA PROGRAM „GŁÓWKA PRACUJE”?

Program edukacyjny „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen” jest inicjatywą niemieckiego urzędu pracy w Pasewalku. Od 2012, każdego roku średnio 20 osób rozpoczyna dzięki nam kształcenie dualne w Niemczech.
Udział w programie jest bezpłatny.


CO TO JEST DUALE AUSBILUNG? 

Nauka odbywa się w ramach tzw. duale Ausbildung, czyli kształcenia dualnego. W tym systemie nacisk kładzie się na praktykę – dlatego za przebieg nauki zawodu odpowiada firma, a nie szkoła.

Choć kształcenie dualne pozwala zdobyć zawód, to niemieckiego systemu edukacyjnego nie należy porównywać do znanych w Polsce zasadniczych szkół zawodowych. Duale Ausbildung nie zamyka drogi do studiowania na uczelni wyższej w Niemczech. Pozwala też na zdobycie zawodu w profesjach wymagających w Polsce wyższego wykształcenia (np. pielęgniarka, pracownik administracji publicznej itd.).

Uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe uznawane niemal w całej Europie.
Prawa i przepisy oświatowe regulowane są centralnie przez Izbę Przemysłowo-Handlową

• Niem. duale Ausbilgung to NIE to samo co polska „zawodówka”.
• Pozwala na dalszą naukę, np. na studiach wyższych.
• Teorię łączy z praktyką – uczeń zdobywa doświadczenie w firmie i zarabia już w trakcie nauki.
• Absolwent zostaje cenionym fachowcem.
• Dalsza nauka jest opcją, a nie koniecznością.

CZY KONIECZNA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Tak. Oferujemy naukę w niemieckiej szkole, więc znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (min. B1) jest konieczna, aby poradzić sobie na zajęciach, rozumieć nauczycieli itd.

W ramach programu nie pomagamy w nauce języka niemieckiego, ale możliwy jest zwrot kosztów np. kursu w szkole językowej czy korepetycji – do 1000 euro.
Więcej o zwrocie kosztów nauki języka niemieckiego: http://glowka-pracuje-blog.eu/ucz-sie-zawodu-w-niemczech-i-otrzymaj-do-1000-euro-zwrotu-za-nauke-jezyka/

W JAKICH ZAWODACH MOŻNA ZDOBYĆ KWALIFIKACJE?

Nasi pracodawcy oferują naukę zawodu w takich branżach jak: handel, logistyka, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, budownictwo, technika, medycyna, administracja czy bankowość.

Aktualne oferty nauki na następny rok znajdziesz zawsze we wrześniu w zakładce Oferty nauki (np. we wrześniu 2019 r. znajdziesz oferty nauki na wrzesień 2020 r.)
Niżej przeczytasz dlaczego rekrutacja rozpoczyna się z rocznym wyprzedzeniem.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NAUKA?

W zależności od zawodu – w sierpniu lub wrześniu 2020 roku.

W JAKICH MIEJSCOWOŚCIACH MOŻNA ROZPOCZĄĆ NAUKĘ?

Nasi pracodawcy są ze wschodu Niemiec. Głównie obszaru przygranicznego na terenie Mecklemburg Vorpommern, ale nie tylko.

Pełna mapka znajduje się tu: http://bit.ly/mapaGP2020

Jeśli szukacie Ausbildungu w konkretnej miejscowości lub landzie wystarczy kliknąć na ikonkę w interesującej Was lokalizacji. Wówczas wyświetli się nazwa firmy i podstawowe informacje dotyczące oferty nauki. Natomiast szczegóły ofert  i informacje gdzie znajduje się szkoła znajdziecie w zakładce Oferty nauki.

Jeśli na mapie nie zaznaczono danej lokalizacji, to oznacza, że nie mamy tam ofert.

ILE TRWA NAUKA?

Nauka trwa 3 lata*. W tym czasie, uczniowie w szkole spędzają ok. 30% czasu. Resztę zajmują praktyki w zakładzie pracy.

Harmonogram zajęć to na przykład: 2-3 tygodnie nauki teorii w szkole, a następnie kilka tygodni w firmie. Tam wiedza teoretyczna przekuwana jest w praktykę. Dzięki takiemu systemowi nauki kończąc naukę każdy z uczniów może pochwalić się doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia w szkole odbywają się przeważnie w godzinach 8-16.

Praktyki odbywają się w takich godzinach, w jakich działa firma. Jeśli w firmie pracuje się zmianowo, to uczniowie mają planowane również zmiany popołudniowe i weekendy.

W trakcie nauki przeprowadzane są dwa główne egzaminy: połówkowy po 1,5 roku i końcowy. Są to egzaminy państwowe teoretyczne i praktyczne. Po ich zdaniu otrzymuje się potwierdzenie kwalifikacji zgodnych z niemiecką normą edukacyjną.

*wyjątkiem jest zawód Elektronik Technik Inżynierii Przemysłowej w firmie E.dis – 3,5 roku

JAKIE JEST WYNAGRODZENIE ZA NAUKĘ?

Osoby, które rozpoczną naukę w Niemczech (duale Ausbildung) co miesiąc otrzymują wynagrodzenie uczniowskie (ok. 800€) i są włączeni w system ubezpieczeń społecznych.

Kwoty podane w ofertach nauki są kwotami brutto.

Istnieje też możliwość otrzymania dodatkowej zapomogi z Urzędu Pracy, która wyrówna wynagrodzenie do 800 € netto/m-c.

CO Z UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM?

Od momentu podpisania umowy o naukę i pracę uczestnik programu jest włączony w niemiecki system ubezpieczeń, czylikażdy dzień nauki liczy się do niemieckiej emerytury.

Uczeń musi wybrać kasę chorych, a firma odlicza z wynagrodzenia składki na poczet ubezpieczenia.

CO Z ZAKWATEROWANIEM?

Zakwaterowanie każdy uczestnik organizuje sobie sam.

Najczęściej uczestnicy wynajmują mieszkanie w miejscowości, gdzie znajduje się firma. Czasem dojeżdżają z polskich miejscowości przygranicznych, np. ze Szczecina (jeśli firma nie jest zbyt oddalona).

Przy wyszukiwaniu mieszkań czasami pomagają pracodawcy – ale nie jest to regułą. Dlatego kandydaci muszą być samodzielni.

Podczas nauki teorii w szkole uczniowie od poniedziałku do piątku mieszkają w internacie (w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła), a na weekend wracają do mieszkania w Niemczech lub do Polski.

Natomiast jeśli szkoła nie jest daleko, to dojeżdżają do niej codziennie we własnym zakresie.

JAK UZYSKAĆ ZWROT 1 000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki zawodu, we wrześniu (a najlepiej już na koniec maja) musi być minimum na poziomie B1.

Aby ułatwić kandydatom decyzję o udziale w programie i zachęcić ich do intensywnej nauki języka oferujemy zwrot poniesionych kosztów*.

Żeby otrzymać zwrot kosztów nauki języka trzeba:

1. Zgłosić się do programu „Główka pracuje”
2. Przejść pozytywnie pierwszą rozmowę kwalifikacyjną
3. Rozpocząć kurs języka niemieckiego lub indywidualne lekcje (w swoim mieście; na wybranym poziomie, odpowiednim do swoich  potrzeb językowych)
4. Przejść pozytywnie drugą rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim, gdzie sprawdzane będą umiejętności językowe (koniec maja / początek czerwca)
5. Podpisać „Umowę o naukę i pracę” z pracodawcą
6. Rozpocząć Ausbildung

* zwrot kosztów nauki do 1 000 € na podstawie rachunków

KIEDY DOSTANĘ ZWROT 1 000 € ZA NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Zwrot za naukę języka niemieckiego we własnym zakresie uczeń otrzyma na swoje konto bankowe po rozpoczęciu Ausbildungu. Ze względu na różne procedury w firmach zwrot może nastąpić od kilku do kilkunastu tygodni po rozpoczęciu nauki w Niemczech.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest przedstawienie rachunków potwierdzających udział w kursie językowym.

CZY PROGRAM JEST TYLKO DLA OSÓB BARDZO MŁODYCH?

Nie. Program „Główka pracuje” skierowany jest zarówno do osób, które niedawno skończyły szkołę, jak i już pracujących.

Bez względu na to, czy chcesz kontynuować naukę, czy chcesz się przekwalifikować i zdobyć niemieckie kwalifikacje nasz program jest dla Ciebie.

Pracodawcy szukają głównie osób od 18 do 35 r.ż. Ale powyżej tego wieku (do 40 r.ż.) również można znaleźć oferty nauki, np. w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka w klinice Asklepios lub Ameos.

JAKIE SĄ WYMAGANIA?

• wiek: od 18-40 lat
• język niemiecki przed rozpoczęciem nauki zawodu: min. komunikatywny (B1)
• matura i/lub dobre oceny ze szkoły średniej
• każda firma oferując naukę zawodu ma również dodatkowo swoje wymagania – znajdziesz je zawsze w konkretnej ofercie nauki, w części wymagania. Przejdź do ofert nauki.

Mile widziane jest prawo jazdy, gdyż ułatwia przemieszczanie się między szkołą (gdzie uczniowie uczą się teorii), a zakładem pracy (gdzie uczniowie uczą się praktyki).

Miejsca te często znajdują się w różnych miejscowościach i dzielą je duże odległości – nawet do kilkuset kilometrów. Z kolei komunikacja publiczna w małych miastach rzadko jest dobrze rozwinięta, co utrudnia dojazd publicznymi środkami transportu.

Dlatego zalecamy, aby przed rozpoczęciem nauki zawodu (duale Ausbildung) zadbać o prawo jazdy i najlepiej własny samochód.

KTO DECYDUJE O UCZESTNICTWIE W PROGRAMIE?

Aplikacje kandydatów otrzymują pracodawcy, którzy decydują kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Udane przejście dwóch etapów rozmów kwalifikacyjnych jest gwarancją udziału w programie.


JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Aby rozpocząć naukę zawodu we wrześniu 2020 roku należy:

 1. Wybrać z zakładki Oferty nauki interesujące oferty nauki (aktualne oferty nauki są dostępne na stronie od września)
 2. Jak najszybciej wysłać zgłoszenie
 3. Przejść pozytywnie 2 rozmowy kwalifikacyjne (pierwszą z tłumaczem i drugą w języku niemieckim).

Tylko tyle i aż tyle. 🙂

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z PROGRAMU?

• Niemieckie oferty nauki
• Możliwość zrefinansowania kursu językowego do 1000 €
• Pomoc w kontaktach z niemieckimi firmami
• Wsparcie przy pierwszych formalnościach
• Wynagrodzenie dla ucznia: ok. 800 €/m-c
• Niemieckie ubezpieczenie społeczne
• Legalną i bezpieczną naukę oraz pracę

DLACZEGO NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ AŻ ROK WCZEŚNIEJ?

Powodów jest kilka: przede wszystkim dzięki temu masz czas na naukę języka niemieckiego do poziomu komunikatywnego (B1).

Poza tym w październiku/listopadzie odbywa się przeważnie pierwsza rozmowa kwalifikacyjna (z tłumaczem). Jej celem jest poznać kandydata, jego motywacje do nauki w Niemczech oraz dotychczasowe doświadczenie.

W marcu/kwietniu podczas drugiej, decydującej, rozmowy sprawdzana jest już znajomość języka.

Kolejne miesiące to czas na dalszą, samodzielną naukę słownictwa (teraz już głównie branżowego), aby w nowym roku szkolnym bez problemu komunikować się z nauczycielami, uczniami, sąsiadami…

Miesiące wakacyjne, to również moment, gdy uczniowie szukają mieszkania i załatwiają niezbędne formalności (numer podatkowy, kasa chorych, konto w banku itd.).

Jak widzisz czasu na przygotowanie się wcale nie ma tak wiele.

Harmonogram programu możesz sprawdzić tu: HARMONOGRAM PROGRAMU 2019-2020

JAK WYGLĄDA UMOWA O KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W NIEMCZECH?

Wzór umowy o kształcenie zawodowe (duale Ausbildung) znajdziesz pod tym linkiem: klik.

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Samo przystąpienie do programu „Główka pracuje” jest bezpłatne, ale od momentu rozpoczęcia współpracy wiąże się z kosztami: 

 1. Koszty ponoszone przez ucznia przed podpisaniem umowy z pracodawcą to dojazdy na rozmowy rekrutacyjne w Niemczech.
 2. Koszty ucznia po podpisaniu umowy z pracodawcą to:
  pełne koszty utrzymania (kaucja za mieszkanie, czynsz i opłaty za mieszkanie/internat, wyposażenie mieszkania itp.)
  wyżywienie
  dojazd do szkoły zawodowej
  ubranie robocze
  zakup podręczników (częściowo).

CZY JESTEŚCIE AGENCJĄ PRACY?

Nie. „Główka pracuje” to program niemieckiego Urzędu Pracy w Pasewalku.

Dla wygody kandydatów Urząd zdecydował się otworzyć dodatkowo biuro programu w Szczecinie.

INNE PYTANIA?

Jeśli macie inne pytania dotyczące naszego programu – zachęcamy do sprawdzenia zakładki „Baza wiedzy”, gdzie szczegółowo opisujemy program

Zawsze można się też z nami skontaktować:
mailowo: kamila@expr.pl lub telefonicznie: 91 829 76 94 (od 10.00 – 16.00)